Skip to main content

Cannabidiol, kortweg CBD, is één van de vele verschillende werkzame stoffen van de cannabisplant. CBD wekt geen euforisch gevoel op en wordt bijgevolg niet beschouwd als een verdovend middel. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat CBD een kalmerend effect heeft op het centrale zenuwstelsel en een positief resultaat kan hebben bij onder andere angst en slecht slapen.

Cannabis als veilig geneesmiddel

De cannabisplant werd vroeger in vele culturen gebruikt als medicijn bij uiteenlopende klachten en kwalen. In het oude China werd het gebruikt tegen malaria, menstruatiesymptomen en obstipatie. In de middeleeuwen werd het voornamelijk gebruikt tegen pijn en misselijkheid en ook in onze westerse geneeskunde werd het lang gebruikt als pijnstiller tot het verboden werd.

Het voordeel van cannabis is dat het een veilige behandeling is: er zijn nog nooit dodelijke overdoseringen gemeld tijdens onderzoeken en de complicaties zijn beperkt. Sinds het begin van deze eeuw zijn er een aantal landen die cannabis en CBD gelegaliseerd hebben (op voorwaarde dat het gebruikt wordt voor wetenschappelijk onderzoek).

Experimentele behandeling


Tot op vandaag zijn er weinig onderzoeken gedaan naar de effecten van CBD. Die paar onderzoeken gaven echter al veelbelovende resultaten bij patiënten met chronische pijn, angsten en slaapproblemen… Het Wholeness Center, een grote instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Fort Collins (Colorado, Verenigde Staten) nam CBD op in hun behandelingen.

Bij 103 patiënten met angst- en slaapklachten werd CBD gebruikt als aanvulling op hun gebruikelijke behandeling. Dit gebeurde met toestemming van de patiënten die ook zelf noteerden welk effect ze waarnamen. Het resultaat was positief: bij 79,2 % van de patiënten met angsten verbeterden hun klachten en bleven deze resultaten behouden tijdens de onderzoeksduur. Hun angstscores bleven dalen gedurende de periode van het onderzoek. Bij de patiënten met slaapproblemen verbeterde het slaapgedrag bij 66,7 % van de proefpersonen, maar dit effect fluctueerde na verloop van tijd. Toch stelde men algemeen gezien een lichte verbetering vast.

Bedenkingen

De resultaten van dit onderzoek worden best voorzichtig geïnterpreteerd. Voornamelijk omdat dit een onafhankelijk onderzoek was. Men had ook geen vergelijkingsgroep. Verder werd er gelijktijdig psychiatrische medicatie gebruikt dus het is niet duidelijk of de positieve effecten ook mede daardoor veroorzaakt werden.
Bemoedigend is dat er omwille van het budget lagere doses gebruikt werden dan in andere klinische onderzoeken dus zou men kunnen besluiten dat de resultaten veel beter zouden kunnen zijn indien men de normale doses zou hebben toegediend.

Conclusie

De resultaten van dit onderzoek zijn veelbelovend: ze ondersteunen het wetenschappelijke bewijs dat CBD zeker werkt bij angsten en dat het een hulp kan zijn bij slecht slapen. CBD wordt ook beter verdragen dan psychiatrische medicijnen en zou dus op grotere schaal kunnen ingezet worden. Ook al moeten de resultaten nog voorzichtig worden geïnterpreteerd, er is een stap in de goede richting gezet. Dit onderzoek opent wegen naar andere gecontroleerde studies en voor velen hopelijk naar een beter slaappatroon en minder angsten.